Daily Archives: Tháng Tám 25, 2017

Tầm hung sách – Chương 72

Cốt Đầu Trại (3)

Đường Âu và Thẩm Quang Minh thấy bọn họ tựa hồ có chuyện quan trọng cần bàn, bèn theo tôi tớ đến nơi nghỉ tạm trước.

Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch không dám trì hoãn, sau khi vào thư phòng của Điền Khổ lập tức cho thấy ý đồ đến. Điền Khổ bảo Tống Bi Ngôn đến trước mặt mình, lệnh cậu nhắm hai mắt lại.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.