Daily Archives: Tháng Chín 6, 2017

Tầm hung sách – Chương 75

Cốt Đầu Trại (6)

Trì Dạ Bạch đã tiến vào trong Cốt Đầu Trại.

Khoảnh khắc Thanh Ngyên Tử ném trái cây, hắn đã mở ra cửa vào ở tầng hai. Cửa này có vị trí giống với vị trí hắn thấy trên tư liệu, nhưng lớn hơn một chút: dưới chân Trì Dạ Bạch cũng có một cánh cửa.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 2 phản hồi

Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 54

Tô Hàn muốn nói: Điều này là không thể, trải qua mấy thế giới, hắn luôn được linh sủng yêu mến, đi một vòng ở bất cứ bí cảnh nào cũng được một đống chiến thú thần cấp bám theo đuôi cầu thu nhận.

Tuy rằng đám tiểu ấu tể trước mắt này rất yếu rất nhỏ, nhưng chẳng có lý nào các tiền bối của chúng nó chạy theo hắn như vịt, chúng nó lại tránh hắn như tránh tà.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 6 phản hồi

Blog tại WordPress.com.