Daily Archives: Tháng Chín 7, 2017

Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 55

Tô Hàn: “Cứu cứu cứu!” Hắn nói quá nhanh, ngược lại như là đang chiếp chiếp chiếp* vậy.

(cứu: jiù chiếp: jiū)

Tô Băng thấy mình đúng là có bệnh, cư nhiên lại cảm thấy Tô Hàn thế này đáng yêu vô cùng, mà y để dỗ cho hắn vui vẻ, thậm chí ngay cả tiết tháo cũng không cần.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 5 phản hồi

Blog tại WordPress.com.