Daily Archives: Tháng Chín 9, 2017

Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 56

Muốn biết chuyện gì xảy ra, đầu tiên phải trấn an vị Tưởng Thất Nương đang tan nát cõi lòng này trước đã.

Vốn Tô Hàn là thí sinh tốt nhất được lựa chọn đảm nhiệm công việc này, nhưng bây giờ Tưởng Thất Nương một lòng đều chỉ có cổn gia trong ngực, đừng nói là đi trấn an nàng, Tô Hàn gọi nàng hai câu nương, cũng không hề có phản ứng…

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 7 phản hồi

Blog tại WordPress.com.