Daily Archives: Tháng Chín 10, 2017

Tầm hung sách – Chương 76

Cốt Đầu Trại (7)

Tầng thứ năm cũng chính là tầng đỉnh, so với tầng thứ tư nhỏ hơn rất nhiều. Ở đây cũng không tồn tại thứ gì đó đáng sợ hơn tầng thứ tư, đập vào mắt, là một vùng trống rỗng.

Bên ngoài tựa hồ hoàn toàn tối đen, Trì Dạ Bạch không thể mượn dùng ánh sáng bên ngoài, chỉ có thể dựa vào thị lực của chính mình để quan sát. Hắn nhanh chóng nhìn thấy trên mặt đất trống rỗng có một cái bàn nho nhỏ.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 3 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.