Daily Archives: Tháng Chín 11, 2017

Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 57

Toàn bộ các luyện khí sư trong Luyện Khí Điện đều đờ hết cả ra.

Cái thìa thì thấy nhiều rồi, cơ mà thìa có thể nói đã thấy bao giờ chưa?Cái thìa biết nói “Cảm thấy mình không nên là cái thìa” thử hỏi các ngươi đã thấy bao giờ chưa?

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Blog tại WordPress.com.