Daily Archives: Tháng Chín 19, 2017

Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 61

Các tu sĩ không ngừng tu luyện, sống càng lâu, tu vi càng cao, da mặt theo đó cũng càng dày, chả bao lâu trước đây mới vừa gióng trống khua chiêng tới xâm lược Cửu Huyền Tông, ngày hôm nay lại có thể mặt không đổi sắc tổ chức thành đoàn thể tới tham gia buổi đấu giá.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Tầm hung sách – Chương 77

Cốt Đầu Trại (8)

Cốt Đầu Trại được xây dựng trên xà đá, cho nên không ai đi tìm tòi nghiên cứu xem dưới xà đá là cái gì. Xà đá trông qua chắc chắn dị thường, không có chỗ nào khả nghi.

Nhưng Tư Mã Phượng nhắc nhở, mọi người lập tức nghĩ đến dưới xà đá quả thật chưa xem qua.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.