Daily Archives: Tháng Chín 23, 2017

Tầm hung sách- Chương 78

Cốt Đầu Trại (9)

Thầm Quang Minh nghe không hiểu: “Có ý gì?”

“Trang giấy mà ngươi đọc,trên trang giấy có một trăm chữ, trong đó ngươi chỉ hiểu được mười chữ, chín mươi chữ còn lại đều xem không hiểu, ngươi sẽ làm thế nào?” Điền Khổ nói.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 2 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.