Daily Archives: Tháng Chín 24, 2017

Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 63

Ảo cảnh của Tô Băng, Tô Hàn đã may mắn được kiến thức rất nhiều lần, bởi vì bọn họ trải quá khá nhiều thế giới, hiểu biết sâu rộng, cho nên ảo cảnh cũng rất đặc sắc, tâm tình tốt thì cái quái gì cũng có thể tạo ra.

Ví như bây giờ…

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 3 phản hồi

Blog tại WordPress.com.