Daily Archives: Tháng Mười Một 13, 2017

Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 81

Phiên ngoại 3

Vốn nên là cường gian, kết quả Tô Hàn rên rỉ vài tiếng rồi hai người thuận lợi thành cùng gian.

Sau khi làm sướng một trận, Tô Hàn mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.