Daily Archives: Tháng Mười Một 14, 2017

Tầm hung sách – Chương 90

Địa thượng phần (4)

Sương Hoa và văn sĩ kia trao đổi họ tên, bắt đầu nói chuyện phiếm.

Văn sĩ tự xưng là Văn Huyền Chu, nói mình từ nhỏ không cha không mẹ, được lão Lỗ Vương thu lưu trong phủ, mới có thể kết bạn với Lỗ Vương hiện tại. Sương Hoa giả vờ kinh ngạc: “Lão Lỗ Vương cũng là người lương thiện.”

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.