Daily Archives: Tháng Mười Một 18, 2017

Tầm hung sách – Chương 92

Địa thượng phần (6)

Tư Mã Lương Nhân trầm ngâm trong chốc lát, phủ định suy nghĩ của mình, “Tuy có khả năng này, nhưng không thể không tính đến khả năng liên hệ thái quá. Rốt cuộc có phải nghĩ sai rồi hay không, nghĩ sai thế nào, bây giờ thảo luận cũng không còn ý nghĩa, Kiệt Tử Lâu đã đề phòng, ta chỉ cần nhắc nhở thêm.Cam Nhạc Ý được không? Có cần tìm thầy thuốc khác không?”

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Blog tại WordPress.com.