Daily Archives: Tháng Mười Một 22, 2017

Tầm hung sách – Chương 94

Địa thượng phần (8)

Chính vì kỹ thuật làm kim chuyên phức tạp, rất đặc thù, cho nên cũng rất trân quý, không phải hoàng gia không thể sử dụng.

Lò gạch trên núi Cửu Đầu tuyệt đối không có tư cách đốt chế kim chuyên, bùn đất ở núi Cửu Đầu lại chắc chắn không thể nào nung ra được kim chuyên đủ tư cách. Biên Cương nghĩ nghĩ, mồ hôi lạnh ứa ra. Đất nhất định vận chuyển từ nơi khác tới, vậy kim chuyên này sau khi làm xong, lại dùng ở đâu?

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 84

Phiên ngoại 6

Ở một đầu khác của hoa viên.

Tô Tuyết mở miệng hỏi trước: “Nghỉ đông à?”

Tô Sương đáp: “Ừm.”

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Blog tại WordPress.com.