Daily Archives: Tháng Mười Một 28, 2017

Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 89

Phiên ngoại 11

Tô Hàn cũng đã được kiến thức qua mấy thế giới ma pháp.

Đa phần thần tộc ở đó đều là thiên sứ có cánh, ma tộc thì mọc hai cái sừng trên đầu, đằng sau có một đôi cánh ác ma.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 18 phản hồi

Bất cẩn cái chọc thủng trời – Chương 88

Phiên ngoại 10

Thân là ma chủ đại diện cho dâm dục, Thượng Quan Tình làm mấy việc này khá là quen tay.

Lúc này Tô Hàn đang chuẩn bị nghỉ nhơi, đêm nay hắn không uống nhiều lắm.Rượu của Yêu giới cực mạnh, hắn có chút chịu không nổi, cho nên rất thận trọng chỉ uống có vài ngụm rồi thôi.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 2 phản hồi

Tầm hung sách – Chương 95

Địa thượng phần (9)

Đích đến của Mã Vĩnh Chí chính là Lỗ Vương phủ.

Trì Dạ Bạch lặng lẽ bám theo sau hắn, xa xa trông thấy Lỗ Vương phủ, liền biết đêm này không dễ dàng.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Blog tại WordPress.com.