Daily Archives: Tháng Mười Một 29, 2017

Tầm hung sách – Chương 97 (Hết)

Địa thượng phần (11)

Thẩm Chính Nghĩa vừa tò mò vừa hoài nghi với chuyện mà Tư Mã Lương Nhân sắp nói với mình. Nhưng sau khi Tư Mã Lương Nhân nói hết những chuyện đã xảy ra ở lò gạch trên núi Cửu Đầu, Thẩm Chính Nghĩa nắm chặt cổ tay mình, nói không nên lời.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 8 phản hồi

Tầm hung sách – Chương 96

Địa thượng phần (10)

Cửa sau của Lỗ Vương phủ không dễ qua, gia đinh và thị vệ bên trong phủ đã chạy ra ngoài ngăn địch. Tư Mã Phượng không để bọn họ vào mắt, một lòng chỉ muốn xông vào tìm Trì Dạ Bạch và Sương Hoa. Sau lưng truyền đến tiếng Anh Tác vung roi, hắn không rảnh quay đầu lại, cùng A Tứ chạy thẳng về phía trước.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Blog tại WordPress.com.