Daily Archives: Tháng Hai 10, 2018

Thịnh sủng siêu sao – C37

Chương 37:

“Cắt!”

Tưởng Vũ mở mắt ra muốn đạp chết Vương Tranh, Vương Tranh nói sai lời thoại, Tưởng Vũ ngồi dậy nhổ máu giả trong miệng ra.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 2 phản hồi

Blog tại WordPress.com.