Daily Archives: Tháng Tám 23, 2019

KXHS – C8: Thốn tâm thiên lý, vân sơn vạn trọng

Hiện tại các tu sĩ đang ngồi trong phòng, đều là đệ tử thân truyền của hai phái, ngày đó ở từ đường Hàn Sơn, đều tận mắt thấy Mạnh Tuyết Lý đau đớn khóc than.

Mọi người ta một lời ngươi một câu, giải thích cho thiếu niên chuyện của đạo lữ Tễ Tiêu.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 5 phản hồi

Blog tại WordPress.com.