Daily Archives: Tháng Tám 26, 2019

KXHS – Chương 11: Người đồng đạo

Chấp sự trẻ tuổi nhìn về phía đám đông, do dự nói: “Vậy, vậy ta…”

Mạnh Tuyết Lý thân thiện mỉm cười: “Ta bên này không có việc gì, hôm nay vất vả cho ngươi rồi.”

Chấp sự không dám nhận: “Nếu ngài không nhớ đường, ngày mai ta lại mang ngài đi lần nữa.”

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 4 phản hồi

Blog tại WordPress.com.