Daily Archives: Tháng Tám 31, 2019

KXHS – Chương 18: Gió nổi trăng tàn

Chưởng môn chân nhân nói: “Xin Cảnh chủ nói rõ ràng hơn.”

Hồ Tứ cười một tiếng: “Không hiểu? Vậy thì thuận theo tự nhiên đi.”

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Blog tại WordPress.com.