Daily Archives: Tháng Chín 2, 2019

KXHS- C19: Quân tử mượn kiếm, mười năm không muộn

“Mạnh trưởng lão, cũng hiểu kiếm trận?” Tu sĩ mặt dài cầm đầu đối diện hỏi.

Giờ Mẹo, Mạnh Tuyết Lý đi tới phía tây Diễn Kiếm Bình, đợi thêm một lát, đối phương mang rất nhiều đệ tử nội môn đến. Vốn chỉ là Mạnh Tuyết Lý tham gia diễn luyện kiếm trận, lúc này cạnh hàn đàm lại tụ tập hơn trăm người, nhìn qua đông đúc, giống như đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn bày trận đối pháp.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 4 phản hồi

Blog tại WordPress.com.