Daily Archives: Tháng Chín 3, 2019

KXHS – Chương 20: Tà thuật gì vậy

Chu Vũ tự thuật mười năm luyện kiếm, Mạnh Tuyết Lý lại nói quân tử mượn kiếm, mười năm không muộn, nghe như là đang cười nhạo.

Khoảnh đất trống bên hàn đàm, hai người cách nhau hơn mười trượng, xung quanh là hàng trăm người đang tập trung tinh thần nhìn chăm chú.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Blog tại WordPress.com.