Daily Archives: Tháng Chín 6, 2019

KXHS – Chương 22: Chuyện trong bổn phận

Tễ Tiêu đương nhiên không dám “đứng lại”.

Nếu Mạnh Tuyết Lý lúc này nhảy dựng lên đánh người, về tình về lý đều không thể đánh trả. Nếu không muốn bị đánh, tốt nhất là đi mau một chút.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.