Daily Archives: Tháng Chín 8, 2019

KXHS – Chương 24: Thèm vào để ý

Các đệ tử hỏi xong vấn đề, không tiện bỏ mặc Tiếu sư đệ, muốn đợi hắn cùng đến Tàng Thư Lâu. Tễ Tiêu uyển chuyển từ chối, vì vậy mọi người nói cảm ơn cáo từ, để hắn lại một mình thu dọn giấy bút.

Mạnh Tuyết Lý đi vội vàng, sách vở trên bàn để tán loạn. Làm đảng viên, đương nhiên phải giúp rửa bút xếp giấy.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 2 phản hồi

Blog tại WordPress.com.