Daily Archives: Tháng Chín 10, 2019

KXHS – Chương 26: Hắn họ gì?

Khoảng nửa giờ sau, đồng hồ nước đã chảy hết. Một đám chấp sự bắt đầu thu bài thi.

Tễ Tiêu theo đúng sự thật viết xuống bảy chữ: “Hễ nhập định, không gặp mê chướng”. Sau đó thở dài, chờ đợi trong điện truyền gọi.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 16 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.