Daily Archives: Tháng Chín 12, 2019

KXHS – C29: Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng

Trong gió đêm ở Trường Xuân Phong, Mạnh Tuyết Lý mang hai tên đệ tử chọn chỗ ở.

Đại đệ tử Tễ Tiêu ở ngay bên cạnh viện của y, chỉ cách vẻn vẹn một bức tường. Mạnh Tuyết Lý vui mừng vừa nghĩ thầm, đứa trẻ này còn thật dính người, xem ra đã thừa nhận ta.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 2 phản hồi

Blog tại WordPress.com.