Daily Archives: Tháng Chín 18, 2019

KXHS – Chương 35: Sư môn nghèo khổ

Tễ Tiêu ho nhẹ: “Cầm lòng không đậu, nhất thời thất thố, xin lỗi.”

Thật ra Tễ Tiêu có rất nhiều chuyện không hiểu, không hiểu Mạnh Tuyết Lý đang nghĩ gì, đột nhiên muốn “Đề huề Ngọc long vị quân tử“? Khắc hai chữ “Nghịch lữ” lên thân thương là có thể khích lệ mình? Hôm qua mới nói không cần chú trọng lễ phép thầy trò, bây giờ lại muốn dựng nên sư đạo tôn nghiêm sao?

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 4 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.