Daily Archives: Tháng Chín 24, 2019

KXHS – Chương 38: Y rất dễ bảo

Tễ Tiêu: “Quy định như vậy, đúng là hạn chế tự do.”

Mạnh Tuyết Lý: “Không, quy củ này rất tốt. Một mình đến bí cảnh không an toàn, chẳng may lạc đường thì sao, chẳng may bị tà ma ngoại đạo đánh cướp phải làm thế nào? Vẫn là đạo lữ của ta suy nghĩ chu đáo.”

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 5 phản hồi

Blog tại WordPress.com.