Daily Archives: Tháng Mười 2, 2019

KXHS – Chương 45: Bảo vệ trưởng lão

Trước khi Mạnh Tuyết Lý rời đi, đại đồ đệ Tiếu Đình Vân chuẩn bị hành trang giúp y. Ngoại trừ Quang Âm Bách Đại, còn lại pháp khí y đều dùng không thuận tay, nên không mang theo.

Năm đó nhờ có Tễ Tiêu chân nhân cứu giúp, y thề sau khi làm người, sẽ đổi thành ăn chay, không ăn thịt nữa, nên thường mang theo quà vặt bên người, hiện tại mặc dù đã ích cốc, vẫn không bỏ thói quen cũ.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Blog tại WordPress.com.