Daily Archives: Tháng Mười 18, 2019

KXHS – Chương 54: Để hắn nói xong đã

“Trong đó sẽ không đánh nhau đấy chứ?” Tống Thiển Ý chỉ về phía sơn động. Cửa động đen ngòm, chẳng nhìn thấy gì cả.

Bốn người ngồi xuống đất. Lưu Kính thúc giục trận bàn, cảm nhận linh khí thiên địa: “Chưa chắc. Mạnh trưởng lão không phải người không nói phải trái, hẳn là đang tận tình khuyên nhủ hắn, bảo hắn nhân lúc còn sớm từ bỏ, chớ dây dưa nữa.”

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Blog tại WordPress.com.