Daily Archives: Tháng Mười Một 30, 2019

KXHS – Chương 77: Thay đổi càn khôn

Bóng trăng mờ nhạt phía tây hoàn toàn tiêu tán, phía đông mặt trời mới mọc, áng sáng màu quất vàng tỏa ra từ sau lưng núi, kéo dài bóng dáng của sáu cây cột đá.

Mọi người xem chiến biết được thân phận của Tiếu Đình Vân, có quan hệ với nhau không khỏi truyền âm nghị luận:

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Blog tại WordPress.com.