Daily Archives: Tháng Ba 9, 2020

KXHS – Chương 121: Thẹn quá thành giận

Lúc Thận thú trấn thủ Hãn Hải bí cảnh, đệ tử dự thi không biết bản tính của nó, còn tưởng là đại yêu nào dó hung ác kinh khủng. Nhưng nó tự mình biết mình, biết mình là một con yêu thở ra hít vào thiên địa linh khí, ăn chay. Ở Yêu giới, bị đại yêu đánh, đến Nhân giới, bị bắn tên quăng lưới vây giết, may mà được Tước Tiên Minh cứu mạng.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Blog tại WordPress.com.