Daily Archives: Tháng Ba 16, 2020

KXHS – Chương 126: Tan thành mây khói

Trấn Yêu Tháp khói đen cuồn cuộn, ánh lửa lập lòe.

Dưới chân tháp bầy yêu hỗn chiến. Cây rừng nghiêng ngả, tiếng chém giết rung trời.

Nếu bàn về sức mạnh, kích thước khổng lồ của yêu thân bản thể, Hắc Sơn Đại Vương chiếm ưu thế; nhưng bàn về nghiêm chỉnh huấn luyện, chiến pháp linh hoạt, Hổ tướng lại đi trước một bước. Dưới sự khích lệ của việc trọng thưởng, song phương đánh đến bất phân thắng bại.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Blog tại WordPress.com.