Daily Archives: Tháng Ba 27, 2020

KXHS – Chương 133: Tội yêu đáng chết

Thiệp mời của Mạnh Tuyết Lý, vốn là Bích Du, Nguyễn Khôi tốn công phí sức đạt được, coi như giấy thông hành cho tiểu yêu phổ thông vào thành, hình thức đơn giản, không giống thiệp dành cho đại yêu được đặc biệt mời tới.

Bọn họ nếu dùng thiệp mời này vào thành, chỉ có thể giả thành tiểu yêu, tiếp nhận nghiêm mật lục soát tra hỏi ở cửa thành: tỷ như đến từ đâu, đi qua những nơi nào, cốt linh bao lớn, nguyên hình là yêu gì, hiện ra bản thể xem thử….

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.