Daily Archives: Tháng Mười Hai 22, 2020

Gả ma – Chương 22

Chương 22: Kinh hãi (1)

“Các ngươi có ai nhìn thấy Vân Tri sư ca không?” Lưu Bạch đứng bên ngoài hàng rào tre kêu, “Chưởng môn sư thúc hỏi hắn đi đâu rồi, giờ đã qua giờ Tuất, tại sao còn chưa về?”

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Blog tại WordPress.com.