Đoản văn

[VTHLTDT] 28-35

NĂM MỚI ZUI ZẺ, NHẬN NHÌU LÌ XÌ o(≧v≦)o~~

(28)

Tô Vọng Ngôn: Nếu như ta tính không sai, Vi đại bảo chủ ngài đã cùng cô nương là đệ nhất danh kỹ Lạc Dương này ở chung được nửa khắc rồi! Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ, Đoản văn | 4 phản hồi

[VTHLTDT] 25-27

(25)

Tô Từ: (bưng một mâm hạt thông tiến vào) Vi bảo chủ, Đại công tử, đây là lão gia phân phó đưa tới, năm nay trong vườn thông kết trái mới, thỉnh từ từ dùng.

Tô Vọng Ngôn phi thường chủ động bóc một hạt đưa cho Vi Trường Ca.

Vi Trường Ca cắn một miếng, phát hiện là hạt hỏng.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ, Đoản văn | 1 phản hồi

[VTHLTDT] 19-24

(19)

Tô Vọng Ngôn: Hôm trước Vương lão gia tử của Uy Viễn tiêu cục làm lễ mừng thọ, ta đặc biệt viết hai câu đối làm quà mừng.

Vi Trường Ca: Nga, viết gì vậy?

Tô Vọng Ngôn: Vế trên là : Hành hiệp trượng nghĩa cứu khốn phò nguy.

Vi Trường Ca: Không tồi, còn vế dưới?

Tô Vọng Ngôn: Đại anh hùng phi nhữ mạc chúc!

Vi Trường Ca: Cái này không phải chỉ có bảy chữ thôi sao?

Tô Vọng Ngôn: Phía sau còn thêm một tiếng thở dài.

Tiếp tục đọc

Categories: Đoản văn | 2 phản hồi

[VTHLTDT] 13-18

Rảnh rỗi ngồi làm ^^

_____________________________________

(13)

Vi Kính: Tô Từ, bức tranh ở trên sạp đằng kia vẽ cái gì đó a?

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ, Đoản văn | 8 phản hồi

[VTHLTDT] 10-11-12

Vi Tô hệ liệt tiểu đoản thiên

Edit: A Bích

Tiếp tục đọc

Categories: Đoản văn | 4 phản hồi

[VTHLTDT] 7-8-9

Vi Tô hệ liệt tiểu đoản thiên- Xương Bồ
Edit: A Bích

Tiếp tục đọc

Categories: Đoản văn | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[VTHLTDT] 4-5-6

Vi Tô hệ liệt tiểu đoản thiên-Xương Bồ
Edit: A Bích

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ, Đoản văn | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.