ML Kiếm Xuất Hàn Sơn (H)


Tên gốc: 《剑出寒山》

Tác giả: Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ

Edit: A Bích.

Thế loại: Tiên hiệp tu chân, cường cường, duyên trời tác hợp, HE.

Nguồn: Kho Tàng Đam Mỹ

Văn án:

Tễ Tiêu Chân Nhân thần uy dời núi lấp biển, thông thiên triệt địa, nhân xưng “Hàn Sơn đệ nhất kiếm”.

Đồng đạo kính trọng hắn, đệ tử ngưỡng mộ hắn, tà tu sợ hãi hắn. Nếu đạo lữ của hắn không phải một tên thất học, vô dụng, bạc tình bạc nghĩa, hắn gần như hoàn hảo.

Thiên phú trong việc tu hành của Mạnh Tuyết Lý tàm tạm, y không có khí chất thanh quý xuất trần, cũng chưa từng tu luyện công pháp đầu độc lòng người, chỉ là một mỹ nhân thông thường. Giới tu hành không thiếu mỹ nhân, phổ thông gần như dung tục.

Tễ Tiêu lại thích một Mạnh Tuyết Lý tục tằng như vậy, có thể thấy tu đạo không khiến người ta thoát khỏi hứng thú cấp thấp, khiếu thẩm mỹ của hắn quả thật đáng báo động.

Mãi đến khi Tễ Tiêu Chân Nhân bất ngờ ngã xuống, Mạnh Tuyết Lý tuổi còn trẻ thủ tiết.

Biến cố tông môn, kẻ thù tới cửa, sau đó cây đổ bầy khỉ tan, tường đổ mọi người đẩy….đẩy, không đẩy được??!

******

Note: Bản edit này chưa được sự cho phép của tác giả, bản edit chỉ được post tại https://anhhoachibich.wordpress.com , xin vui lòng KHÔNG mang đi REPOST TẠI BẤT CỨ ĐÂU khi chưa được sự đồng ý của bổn trang.

*****

Chương 1 – Chương 2Chương 3 Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7

Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13 Chương 14

Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21

Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28

Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35

Chương 36Chương 37Chương 38 Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42

Chương 43Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49

Chương 50Chương 51Chương 52Chương 53Chương 54Chương 55Chương 56

Chương 57Chương 58Chương 59Chương 60Chương 61Chương 62Chương 63

Chương 64Chương 65Chương 66Chương 67Chương 68Chương 69Chương 70

Chương 71Chương 72Chương 73Chương 74Chương 75Chương 76Chương 77

Chương 78Chương 79Chương 80Chương 81Chương 82Chương 83Chương 84

Chương 85Chương 86Chương 87Chương 88Chương 89Chương 90Chương 91

Chương 92Chương 93Chương 94Chương 95Chương 96 Chương 97Chương 98

Chương 99C100C101C102C103C104C105C106C107C108C109C110

C111C112C113C114 C115C116C117 C118C119C120C121C122C123

C124C125C126C127C128C129C130C131C132C133C134C135C136

C137C138C139C140C141C142C143C144C145C146C147C148C149

C150C151C152C153C154C155C156C157C158 –  C159C160C161C162

C163C164 C165C166

(Chính văn hoàn)

Phiên ngoại

 

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: