ML Thịnh sủng siêu sao (Drop)


THỊNH SỦNG SIÊU SAO

 

 

Tên gốc:Thịnh sủng cự tinh-盛宠巨星

Tác giả: Hạo Hãn

Thể loại: giới giải trí, đô thị tình duyên, 1×1, HE.

 Edit:A Bích

****

Văn án

Bạn bè khuyên Mục Tiên Thành, tính cách của Tưởng Vũ quá mức sắc bén, chơi đùa thì được, nhưng không thích hợp nuôi bên mình.

Mục Tiên Thành vẫn nuôi, còn nuôi rất nhiều năm.

♣♣♣

Chương 1

Chương 2 ~ Chương 3 ~ Chương 4 ~ Chương 5

Chương 6 ~ Chương 7 ~ Chương 8 ~ Chương 9 ~ Chương 10

Chương 11 ~ Chương 12 ~ Chương 13 ~ Chương 14 ~ Chương 15

Chương 16 ~ Chương 17 ~ Chương 18 ~ Chương 19 ~ Chương 20

Chương 21 ~ Chương 22 Chương 23 ~ Chương 24 ~ Chương 25

Chương 26 ~ Chương 27 ~ Chương 28 ~ Chương 29 ~ Chương 30

Chương 31 ~ Chương 32 ~ Chương 33 ~ Chương 34 ~ Chương 35

Chương 36 Chương 37 ~ Chương 38 ~ Chương 39 ~ Chương 40

Chương 41 ~ Chương 42 ~ Chương 43 ~ Chương 44 ~ Chương 45

Chương 46 ~ Chương 47 ~ Chương 48 ~ Chương 49 ~ Chương 50

Chương 51 ~ Chương 52 ~ Chương 53 ~ Chương 54 ~ Chương 55

Chương 56 ~ Chương 57 ~ Chương 58 ~ Chương 59 ~ Chương 60

Chương 61 ~ Chương 62 ~ Chương 63 ~ Chương 64 ~ Chương 65

…..

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: