cosplay

Hà Nội Canival (26/8/2012)

Hôhô, ta vừa đi hội về , thiệt là mãn cả nhãn, mệt vì chạy đôn chạy đáo “tác nghiệp” và tiếc vì chụp được ít quá với lại không thể ở lại đến cuối buổi được *cào tường*. ta nhận ra một điều, ở đâu hội hủ cũng là một lực lượng đông đảo và sung sức, không có NTC hỗ trợ ta không thể chạy đua với thiên hạ được *chẹp chẹp*

Tiếp tục đọc

Categories: cosplay, Tản mạn | 8 phản hồi

[Cosplay] Adekan-Ichinose Hikaru

Photo thx Vanilla
Yoshiwara Shiro cn Ichinose Hikaru

*

**

***

Tiếp tục đọc

Categories: cosplay | 3 phản hồi

[Cosplay] Âm dương sư-Huỳnh Loạn Sát Sát

Làm trong lúc rảnh rỗi. Thân tặng cho muội muội ! :>

***************************************************

 Vũ phiến-Âm dương-Thương khung

.

..

     Vũ phiến   

Thiên đãng nguyệt hề thủy diện hoa,phiêu miểu thị viết phù huyễn

Thủy trạo bát chân hề nguyệt thượng anh hoa

Thiên đãng nguyệt hề giáng tuyết hoa

Phù huyễn thị viết thăng hoa

Cầm huyền bát chân hề nguyệt anh hóa.

Tiếp tục đọc

Categories: cosplay | 2 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.