Daily Archives: Tháng Hai 18, 2012

[CTLS] Quyển I – Chương 98

[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ cửu thập bát chương – Hiền Môn Thánh giả 1: Tiếp tục đọc

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 15 phản hồi

[CTLS] Quyển I – Chương 97

Cửu thiên liên sinh đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ cửu thập thất chương – Biến biến biến: Tiếp tục đọc

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 6 phản hồi

Blog tại WordPress.com.