Daily Archives: Tháng Hai 7, 2012

[CTLS] Quyển I – Chương 76

[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ thất thập lục chương – Đồng toạ dị mộng: Tiếp tục đọc

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 6 phản hồi

[CTLS] Quyển I – Chương 75

[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ thất thập ngũ chương – Như ảo tựa huyễn 3: Tiếp tục đọc

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 1 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.