Daily Archives: Tháng Hai 1, 2012

[CTLS] Quyển I – Chương 68

[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ lục thập bát chương – Tịch mịch như tuyết: Tiếp tục đọc

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 5 phản hồi

[CTLS] Quyển I – Chương 67

[CTLS]  Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ lục thập thất chương – Trung Thiên Quốc: Tiếp tục đọc

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 3 phản hồi

Blog tại WordPress.com.