Daily Archives: Tháng Hai 26, 2012

[CTLS] Quyển II – Chương 2

[CTLS] Đệ nhị quyển – Hoàng thành phong vân

Đệ nhị chương – Phượng Hoàng: Tiếp tục đọc

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 4 phản hồi

Tin buồn

XIN LỖI MỌI NGƯỜI! Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 4 phản hồi

[CTLS] Quyển II – Chương 1

[CTLS] Đệ nhị quyển – Hoàng thành phong vân

 Đệ nhất chương – Vó ngựa lộc cộc: Tiếp tục đọc

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 5 phản hồi

[CTLS] Mục lục quyển II

Cửu thiên liên sinh  《九天莲生》

 Quyển II: Hoàng thành phong vân*

(Sóng gió Hoàng thành):

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 1 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.