Daily Archives: Tháng Hai 27, 2012

[CTLS] Quyển II – Chương 4

[CTLS] Đệ nhị quyển – Hoàng thành phong vân

Đệ tứ chương – Hồi gia*(Về nhà): Tiếp tục đọc

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 9 phản hồi

[CTLS] Quyển II – Chương 3

[CTLS] Đệ nhị quyển – Hoàng thành phong vân

Đệ tam chương – Hoàng thành: Tiếp tục đọc

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 3 phản hồi

Blog tại WordPress.com.