Daily Archives: Tháng Hai 21, 2012

[CTLS] Quyển I – Chương 104

[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ nhất bách tứ chương – Nam nhân nguy hiểm: Tiếp tục đọc

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 8 phản hồi

[Cosplay] Âm dương sư-Huỳnh Loạn Sát Sát

Làm trong lúc rảnh rỗi. Thân tặng cho muội muội ! :>

***************************************************

 Vũ phiến-Âm dương-Thương khung

.

..

     Vũ phiến   

Thiên đãng nguyệt hề thủy diện hoa,phiêu miểu thị viết phù huyễn

Thủy trạo bát chân hề nguyệt thượng anh hoa

Thiên đãng nguyệt hề giáng tuyết hoa

Phù huyễn thị viết thăng hoa

Cầm huyền bát chân hề nguyệt anh hóa.

Tiếp tục đọc

Categories: cosplay | 2 phản hồi

Hiểu Tinh Cô Tự-Chương 60

Chương 60:

Quân Thư Ảnh đi nhanh tới , vượt lên trước tiến vào cửa động lấp lánh ánh sáng kia. Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 4 phản hồi

[CTLS] Quyển I – Chương 103

[CTLS] Đệ nhất quyển – Dị thế an sinh

Đệ nhất bách tam chương – Hôn: Tiếp tục đọc

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 11 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.